#BeEffective – Zastosowanie wzorca Builder (budowniczego)

W pierwszym wpisie z cyklu #BeEffective poruszony został temat statycznych metod fabrycznych i konstruktorów. Posiadają one jednak pewną wspólną wadę – nie są optymalne do obsługi wielu parametrów opcjonalnych. Rozważmy przypadek klasy reprezentującej etykiety z informacją o składnikach odżywczych. Taka etykieta z pól wymaganych posiada wielkość porcji, ilość porcji na opakowanie oraz liczbę kalorii na 100g produktu. Posiada także wiele pól opcjonalnych – od prostego podziału węglowodany / białka / tłuszcze, po rozbite na części pierwsze wszystkie mikro i makroelementy. Większość produktów niezerowe wartości ma tylko dla kilku z pól opcjonalnych.

Zazwyczaj w takiej sytuacji programiści decydują się na skorzystanie z tzw. konstruktora teleskopowego – tworzy się konstruktor tylko z polami wymaganymi, a następnie kolejny z jednym polem opcjonalnym, dwoma, trzema itd. Wygląda to mniej więcej tak:

 

public class Nutrition {
  private final int servingSize;
  private final int servingsAmount;
  private final int kcal;

  private int fat;
  private int carbohydrate;
  private int protein;

  public Nutrition(int servingSize, int servingsAmount, int kcal){
    this.servingSize = servingSize;
    this.servingsAmount = servingsAmount;
    this.kcal = kcal;
  }

  public Nutrition(int servingSize, int servingsAmount, int kcal, int fat){
    this(servingSize, servingsAmount, kcal);
    this.fat = fat;
  }

  public Nutrition(int servingSize, int servingsAmount, int kcal, int fat, int carbohydrate){
    this(servingSize, servingsAmount, kcal, fat);
    this.carbohydrate = carbohydrate;
  }

  public Nutrition(int servingSize, int servingsAmount, int kcal, int fat, int carbohydrate, int protein){
    this(servingSize, servingsAmount, kcal, fat, carbohydrate);
    this.protein = protein;
  }

}

Niby wszystko spoko. Co jednak, jeśli chcemy stworzyć etykietę batonika białkowego, w którym nieistotna jest ilość tłuszczu i cukru, a jedynie białka? Są na to dwa sposoby:

Nutrition proteinBar1 = new Nutrition(100, 3, 150);
proteinBar1.setProtein(25);

Nutrition proteinBar2 = new Nutrition(100, 3, 150, null, null, 25);

Wzorzec konstruktora teleskopowego zatem działa (czasem niespecjalnie elegancko, ale działa). Ciężko jednak używać kod aplikacji napisanej w ten sposób, a dodatkowo zwiększa się nieczytelność kodu. Zorientowanie się w konkretnych parametrach wymaga skrupulatnego liczenia pozycji, a o pomyłkę bardzo łatwo. Drugie podejście prezentuje pewną hybrydę wzorca teleskopu ze wzorcem JavaBeans, który w pełni zastosowany wyglądałby następująco:

Nutrition proteinBar3 = new Nutrition();
proteinBar3.setServingSize(100);
proteinBar3.setServingsAmount(3);
proteinBar3.setKcal(150);
proteinBar3.setProtein(25);

Czytelność jest wyraźnie zwiększona, ale tworzenie większych obiektów zajmowałoby bardzo dużo miejsca. Dodatkowo, z racji tego, że tworzenie obiektu wymaga wywołania wielu instrukcji jednej po drugiej – do momentu zakończenia tworzenia obiekt znajduje się w stanie niespójnym. Klasa nie ma możliwości wymuszenia spójności obiektu poprzez sprawdzenie wartości parametrów konstruktora, a próba użycia niespójnego obiektu może wywołać awarię systemu.

Istnieje jednak alternatywa, łącząca bezpieczeństwo tworzenia spójnego obiektu z wzorca teleskopu jak i czytelność wzorca JavaBeans. Jest to tak zwany wzorzec Budowniczego (Builder). We wzorcu tym zamiast bezpośrednio tworzyć wymagany obiekt, wywoływany jest konstruktor / metoda fabryczna z polami obowiązkowymi zwracająca obiekt budowniczego. Następnie wywoływane są kolejne metody uzupełniające pola opcjonalne, a na koniec wywoływana jest bezargumentowa metoda budująca i zwracająca nowoutworzony obiekt. Dla naszej klasy wyglądałoby to następująco:

public class Nutrition { 
 private final int servingSize; 
 private final int servingsAmount; 
 private final int kcal; 
 
 private int fat; 
 private int carbohydrate; 
 private int protein;
 
 private Nutrition(Builder builder){
  servingSize = builder.servingSize;
  servingsAmount = builder.servingsAmount;
  kcal = builder.kcal;
  fat = builder.fat;
  carbohydrate = builder.carbohydrate;
  protein = builder.protein;
 }
 
 public static class Builder{
  private final int servingSize; 
  private final int servingsAmount; 
  private final int kcal; 
  
  private int fat; 
  private int carbohydrate; 
  private int protein;
  
  public Builder(int servingSize, int servingsAmount, int kcal) {
   this.servingSize = servingSize;
   this.servingsAmount = servingsAmount;
   this.kcal = kcal;
  }
  
  public Builder withFat(int fat){
   this.fat = fat;
   return this;
  }
  public Builder withCarbohydrate(int carbohydrate){
   this.carbohydrate = carbohydrate;
   return this;
  }
  public Builder withProtein(int protein){
   this.protein = protein;
   return this;
  }
  
  public Nutrition build(){
   return new Nutrition(this);
  }
 }
}

Kod kliencki tworzenia naszego batonika wyglądałby w tej sytuacji następująco:

Nutrition proteinBar4 = new Nutrition.Builder(100, 3, 150).withProtein(25).build();

Taki kod jest zrozumiały, łatwy do napisania oraz czytania. Aby zapewnić poprawność parametrów przesyłanych do utworzenia obiektu można przeprowadzić walidację wewnątrz konstruktora oraz metod budujących budowniczego.

W następnym (krótkim) wpisie poruszę temat wzorca budowniczego wykorzystanego w hierarchii klas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *